ploigos

Όροι χρήσης και προϋποθέσεις

Ο παρόν ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την Κατερίνα Μισθού με ΑΦΜ 106898028. Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να τηρείτε αυτούς τους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Το παρόν αποτελεί νομικό έγγραφο το οποίο δεσμεύει εσάς που πλοηγείστε στον ιστότοπο kypsy.gr. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε τους παρόντες όρους με προσοχή. Το kypsy.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης ή ακόμη και να τερματίσει την ιστοσελίδα της ή/και τις υπηρεσίες της οποιαδήποτε στιγμή. Εάν έχετε οποιοδήποτε απορία ή χρειάζεστε διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ kypsy.gr

Η ιστοσελίδα kypsy.gr είναι κατά κύριο λόγο μία βάση δεδομένων που σας ενημερώνει για τις διαθέσιμες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες να είναι κατά το δυνατόν ακριβής και αληθής και πως ανανεώνουμε τις διαθέσιμες υπηρεσίες σε τακτά χρονικά διαστήματα αλλά αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας που δεν έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα μας ή να έχουν υπάρξει αλλαγές σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας που είναι καταχωρημένες και που δεν γνωρίζουμε.

Η ιστοσελίδα μας στοχεύει να ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία με τη δημοσίευση άρθρων/οδηγών αυτοβοήθειας. Τα άρθρα και οι οδηγοί αυτοβοήθειας δεν επιτελούν διαγνωστικό/θεραπευτικό κλινικό ρόλο και οπότε δεν υποκαθιστούν ή αντικαθιστούν την θεραπεία των χρηστών (φαρμακευτική, ψυχιατρική ή/και ψυχοθεραπευτική θεραπεία).

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας παρέχονται μόνο για λόγους γενικής ενημέρωσης και δεν αξιώνουν ή συνιστούν νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή ή προτροπή ή αποτροπή και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως τέτοια. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση ή την εξάρτηση από τις πληροφορίες αυτού του ιστότοπου και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο, αποκλείουμε κάθε ευθύνη για απώλεια ή ζημιές άμεσες ή έμμεσες που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχουμε για τις υπηρεσίες προκύπτουν από έρευνα και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την εγκυρότητα, την αξιοπιστία ή τη πληρότητα των πληροφοριών. Δεν έχουμε καμμία υποχρέωση να ελέγξουμε και δεν ελέγχουμε τις πληροφορίες που παρέχουν οι υπηρεσίες σε εμάς και στους ιστότοπους τους. Η χρήση των πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας γίνεται αποκλειστικά με την ευθύνη του χρήστη καθώς δεν φέρουμε καμμία ευθύνη για τη ποιότητα και για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι υπηρεσίες. Κατά συνέπεια οι χρήστες του ιστότοπου μας φέρουν και την ευθύνη εξακρίβωσης και διασταύρωσης των πληροφοριών του ιστότοπου μας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στον ιστότοπό μας χωρίς προειδοποίηση (βλ. Παρακάτω). Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι αν για οποιονδήποτε λόγο ο ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Είμαστε ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος της άδειας χρήσης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπο μας και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτό εκτός από τις αυτούσιες πληροφορίες και τους ιστότοπους των φορέων/υπηρεσιών που προβάλλονται στη βάση δεδομένων που έχουν παρθεί από τους ιστότοπους των φορέων ή και έπειτα από επικοινωνία μαζί τους. Επίσης δεν είμαστε ο κάτοχος της άδειας χρήσης των πνευματικών δικαιωμάτων των θεωριών, των ορισμών των ψυχιατρικών διαταραχών/προβλημάτων ή και των ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων που αναφέρονται στους οδηγούς αυτοβοήθειας. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας «το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύει τις βάσεις δεδομένων οι οποίες λόγω της επιλογής ή της διευθέτησης του περιεχομένου τους αποτελούν πνευματικά δημιουργήματα. Η προστασία αυτή δεν εκτείνεται στο περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων και δεν θίγει κανένα από τα δικαιώματα που υφίστανται στο περιεχόμενο αυτό». Αυτά τα έργα προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα δικαιώματα διατηρούνται. Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιoνδήποτε σελίδων από την ιστοσελίδα μας για προσωπική σας αναφορά και μπορείτε να επιστήσετε την προσοχή άλλων στο εσωτερικό του οργανισμού σας σε υλικό που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό μας.

Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε με οποιοδήποτε τρόπο το χαρτί ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού εκτυπώσατε ή να μεταφορτώσετε με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή άλλα γραφικά χωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

Η κατάσταση μας (και αυτή των τυχόν αναγνωρισμένων συνεισφερόντων) ως δημιουργών υλικού στον ιστότοπό μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα μέρος των υλικών στον ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λαμβάνουμε άδεια από εμάς ή από τους δικαιοπαρόχους μας.

Αν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού σας παραβιάζοντας τους παρόντες όρους χρήσης, το δικαίωμα χρήσης του ιστότοπού σας θα σταματήσει αμέσως και θα πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα των υλικών που έχετε κάνει.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑΚΤΙΚΑ

Στόχος μας είναι να ενημερώνουμε τακτικά τον ιστότοπό μας και να αλλάζουμε το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση ανάγκης, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή να την κλείσουμε επ’αόριστον. Οποιοδήποτε υλικό του ιστότοπού μας ενδέχεται να είναι παρωχημένο ανά πάσα στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε το υλικό αυτό.

Η ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Μπορείτε να πλοηγείστε ελεύθερα στον ιστότοπο μας υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης και τη Πολιτική Απορρήτου.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Yπάρxουν παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων με τη χρήση συνδέσμων (links/ hyperlinks), προς το σκοπό της διευκόλυνσης των χρηστών της ιστοσελίδας. Υπογραμμίζουμε ότι οι δικτυακοί τόποι στους οποίους γίνεται παραπομπή υπόκεινται στους όρους χρήσης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Η εμφάνιση των συνδέσμων αυτών στον ιστότοπο μας δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το kypsy.gr και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου, τους όρους χρήσης ή την ακρίβεια των πληροφοριών που ενυπάρχουν σε αυτούς. Επιπλέον δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την εγκυρότητα των πληροφοριών των ιστότοπων τρίτων καθώς και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τρίτων ούτε για την ποιότητα των εν λόγω υπηρεσιών.

Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας παρέχεται χωρίς προϋποθέσεις ή εγγυήσεις ως προς την ακρίβειά του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς και οι τρίτοι που συνδέονται με μας αποκλείουμε ρητά: Οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία που υπέστη ο χρήστης σε σχέση με τον ιστότοπό μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης του ιστότοπού μας,

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με την επεξεργασία αυτή και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε είναι ακριβή.

ΙΟΙ, HACKING ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εσφαλμένα τον ιστότοπό μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, δούρειους ίππους, worms, δικτυακές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένοι με τον ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να προσβάλλετε τον ιστότοπό μας μέσω οποιασδήποτε κυβερνο-επίθεσης, άρνησης υπηρεσίας ή μιας επίθεσης κατά της άρνησης παροχής υπηρεσιών.

Παραβιάζοντας αυτή τη διάταξη, θα διαπράττετε ποινικό αδίκημα στο πλαίσιο του νόμου περί κακής χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Θα αναφέρουμε κάθε παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές δίνοντας σε αυτούς ότι δεδομένα έχουν προκύψει από τη χρήση. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας θα σταματήσει αμέσως.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκαλούνται από επίθεση διανομής υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, προγράμματα υπολογιστών, δεδομένα ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης του ιστότοπού μας ή στη λήψη του υλικού που δημοσιεύτηκε σε αυτό ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο συνδέεται με αυτό.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Το περιεχόμενο που παρέχεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συμβουλή, ενθάρρυνση, πρόταση, οδηγία ή καθοδήγηση προς τους χρήστες να πράττουν με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά είναι στη διακριτική ευχέρειά τους να ενεργούν όπως οι ίδιοι επιθυμούν, εφόσον με τον τρόπο αυτό δεν φέρει ευθύνη το kypsy.gr.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων, θα επιλύονται κατ’ αρχάς φιλικά, εάν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτή η πολιτική ισχύει μόνο για τον ιστότοπό μας. Εάν εγκαταλείπετε τον ιστότοπό μας μέσω συνδέσμου ή με άλλο τρόπο, θα υπόκεισθε στην πολιτική αυτού του παρόχου ιστότοπου. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σχετικά με αυτήν την πολιτική ή τους όρους της ιστοσελίδας και θα πρέπει να ελέγξετε την πολιτική τους πριν συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο.

ΑΛΛΑΓΕΣ

Οποιεσδήποτε αλλαγές ενδέχεται να κάνουμε στο μέλλον στους όρους χρήσης θα αναρτηθούν σε αυτήν τη σελίδα. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά αυτή τη σελίδα για να ενημερώνεστε για τις απαραίτητες αλλαγές.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας, επικοινωνήστε με το [email protected]

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ιστότοπο μας.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Αν έχετε σκέψεις να βλάψετε τον εαυτό σας ή/και να αυτοτραυματιστείτε, δεν είστε βέβαιοι πως μπορείτε να είστε ασφαλείς και πρόκειται για έκτακτη ανάγκη τηλεφωνήστε στο ΕΚΑΒ (166), ή/και επισκεφθείτε Nοσοκομείο που εφημερεύει.

Μπορείτε να βρείτε το ψυχιατρικό τμήμα που εφημερεύει για Αττική και Θεσσαλονίκη ΕΔΩ.

Μπορείτε επίσης να καλέσετε τη Τηλεφωνική Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία 1018 της Κλίμακας. Λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε ΕΔΩ.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Με την περιήγηση σας στο kypsy.gr, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.Περισσότερες πληροφορίεςΟΚ το κατάλαβα